לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

עדכונים ושינויים במס לשנת 2018

ינואר 2018

לקוחות נכבדים,

הנדון: עדכונים ושינויים במס לשנת 2018

לקראת תחילתה של שנת הכספים 2018, כמיטב מסורת משרדנו,
ברצוננו להסב את תשומת לבכם למספר שינויים בתחום המיסוי שיחולו בשנת המס 2018.

1.1 מדרגות המס לשנת 2018:

מדרגות המס מיגיעה אישית

 

שווי נקודת זיכוי = 2,592 לשנה.

הכנסה שאינה מיגיעה אישית

 

1.2 מס נוסף על הכנסות גבוהות (מס יסף):

על פי סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 641,880 ש"ח (53,490 ש"ח לחודש)
יהיה חייב במס נוסף על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל בשיעור של 3%.

1.3 מס חברות:

מס החברות לשנת 2017 = 24%
שיעור מס החברות לשנת 2018 ירד ל-23%.

1.4 דמי ביטוח לאומי לעצמאים ובמקביל חובת הפרשה לפנסיה:

2.4.1 ביטוח לאומי לעצמאים

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה בשנת 2017 בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שיזם שר האוצר שתקרב את התנאים הסוציאליים של העצמאים לאלו של השכירים.
משמעות השינוי היא ירידה בהפרשות לביטוח לאומי עבור 90% מהעצמאים המגיעים להכנסה של פחות מ-21,000 ₪ בחודש.

 

2.4.2 הפרשה לפנסיה לעצמאים

בניגוד לשכירים, שהחל משנת 2008 חלה עליהם חובת הפרשה לפנסיה, עצמאים לא היו מחויבים עד כה בהפרשה פנסיונית.

החל מ-1.1.2017 חובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני תהיה בשיעור של 4.45% על החלק שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק, ו-12.25% מהחלק שעולה על השכר הממוצע.
במידה ומדובר בעצמאי שהינו גם שכיר סכום ההפרשות שהופרשו דרך השכר כולל הפרשות המעסיק יקוזזו מחובת ההפרשה כעצמאי.

1.5 חברות ארנק:

  • הכנסות החברה נובעות מפעילות היחיד כנושא משרה בחבר בני אדם אחר.
  • הכנסות החברה נובעות מפעילות היחיד עבור אדם אחר, ומתקיימים ביניהם יחסי עובד-מעביד.
  • הכנסת החברה נובעת ממשלח יד מיוחד ולפחות מחצית מהכנסותיה, נובעת משירות הניתן לאדם אחד או "קרוב" כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.

רשות המסים שואפת לחייב את חברות הארנק לחלק את הרווחים שנצברו כך שבעלי המניות, בד"כ אדם יחיד המחזיק בחברה, יחויב בתשלום מס הכנסה מלא (כ-50% במקום מס חברות של 25%, ודחיית מס על דיבידנד) וכמובן דמי ביטוח לאומי.

 

נתונים אלה מהווים תמצית בלבד ואינם מהווים תחליף לייעוץ אישי!
משרדנו ישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות -
מלאו כאן פרטים וצוות המשרד יצור עמכם קשר בהקדם:
דברו איתנו...
לנוחיותכם, מספר אפשרויות ליצור עמנו קשר:
נוכל להיפגש אצלנו!
ירושלים - הסדנא 4 ת.ד. 53240, מיקוד 9153102 נווה דניאל, גוש עציון 90909