לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

גילוי מרצון

הזדמנות נוספת לביצוע גילוי מרצון בשנים 2018 – 2019

מס הכנסה מגביר את מלחמתו בהון השחור ובמעלימי המס כולל תיאום עם רשויות המס בעולם.
"תקופת חסד" נוספת קצרת טווח לפעולה ולהימנעות מסיבוך משפטי.
משרדנו מתמחה במתן פתרונות וליווי בהליכים השונים מול רשויות המס.

גילוי מרצון – הוראת שעה

ביום 12.12.2017 רשות המסים פרסמה נוהל גילוי מרצון חדש כהוראת שעה שתהיה בתוקף עד ליום 31.12.2019 וזאת כשנה לאחר סיום הליך גילוי מרצון הקודם שהסתיים ב31.12.2016.
מטרת הנוהל החדש היא לעודד נישומים לתקן את דיווחיהם ולדווח דיווחי אמת. לשם כך, רשות המסים ביחד עם פרקליטות המדינה מתחייבת שלא יינקטו הליכים פליליים נגד הנישומים.

”נוהל גילוי מרצון בהוראת השעה” תקף מ-12 לדצמבר 2017 עד ליום 31 לדצמבר 2019 למעט בקשה אנונימית שתחול עד ליום 31 לדצמבר 2018. הוראת השעה מפרטת את ההוראות לתחולתו לרבות התנאים להפעלתו, המסלולים האפשריים במסגרתו ואופן ההגשה. במידה ויש לכם נכסים בחו"ל או שקיבלתם הכנסה מהארץ או מחו"ל שלא דווחה לרשויות המס יתכן והוראת שעה זו רלוונטית עבורכם.  ב-"תקופת חסד" זו תוכלו לנצל הזדמנות נוספת זו ולהלבין הון שחור שהועלם עד כה בלי שתיקבע לכם עבירה פלילית.

במסגרת הנוהל החדש קיימים שלושה מסלולים להלן:

  1. המסלול הרגיל – במסגרתו הנישום מעדכן את רשות המסים על נכסיו ועל הכנסותיו שלא דווחו באופן מיידי, דהיינו בשלב הגשת הבקשה.
  2. המסלול המקוצר – מתאים לסכומי הון שלא עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על חצי מיליון ₪, הליך זה חוסך בירוקרטיה מול רשות המסים.
  3. המסלול האנונימי – בשלב ראשוני הנישום אינו חושף את שמו מול רשות המסים, חשיפת השם תיעשה לאחר מספר שלבים.

מסלול רגיל

תנאים להליך גילוי מרצון:

1. גילוי מרצון יהיה כן ומלא ויעשה בתום לב.

2. במועד הפניה לגילוי מרצון לא נערכה חקירה או בדיקה בעניין המבקש על ידי רשות המסים.
בסעיף זה "חקירה ובדיקה" – לרבות לגבי בת/בן הזוג של המבקש וחברות שבשליטתם.

3. במועד הפנייה לגילוי מרצון אין בידי רשות המסים מידע הקשור לגילוי מרצון, לרבות ביחס לבת/בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף.

4. במועד הפנייה לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש, בת/בן זוגו או חברות שבשליטתם על ידי משטרת ישראל בעניין הקשור לבקשה לגילוי מרצון, לרבות פעילותם העסקית, או כל פעילות אחרת המניבה הכנסות.

5. רשות המסים רשאית שלא לאשר בקשה לגילוי מרצון אם קיים מידע הקשור לבקשה לגילוי מרצון ולו בעקיפין, לרבות ביחס לבת/ בן הזוג של המבקש, חברות שבשליטתם ותיקי שותף, במקרים הבאים:
ברשות שלטונית אחרת; באמצעי התקשורת; בכתבי בית-דין או בפרוטוקולים או בכל מסמך אחר בהליכים אזרחיים ופליליים המתנהלים בערכאה שיפוטית בישראל או בחו"ל.

הבקשה לגילוי מרצון תוגש לסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים בלבד ורק הוא יהיה מוסמך לאשרה, לאחר שתאושר הבקשה בהתאם לדרישות על ידי סמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין של רשות המסים, תופנה הבקשה לפקיד השומה שיקבע את סכום המס לתשלום כולל עדכון תאריך לתשלום וכו'.

מסלול אנונימי

רשות המסים מאפשרת לנישומים שלא דיווחו למס הכנסה על הכנסות או הון להגיש לרשות המסים בקשה לגילוי מרצון בעילום שם ולהגיע להסדר המס בצורה כזו.
ראוי לציין כי כל ההוראות בנוהל גילוי מרצון, בשינויים המחייבים, חלות גם במסלול האנונימי. הבקשה לגילוי תכלול את כל המידע והמסמכים המפורטים בהנחיות לגילוי מרצון רגיל למעט שם המבקש.

מסלול מקוצר לטיפול בבקשות של גילוי מרצון

כאשר סך ההון שנכלל בבקשה לגילוי מרצון אינו עולה על 2 מיליון ₪ וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 5 מיליון ₪ בשנות הדיווח, ניתן להגיש את הבקשה לגילוי מרצון במסלול מקוצר בהתאם להנחיות.
בהוראת השעה פורטו סייגים לגבי קיזוז הפסדים ושימוש בזיכויים וכן סייגים לחסינות המוקנית מפני הליך פלילי.

כיצד אנחנו נוכל לסייע לך בהליך? Voluntary-disclosure

למשרדנו ניסיון רב בהליכים הנוגעים לנוהל גילוי מרצון כולל ליווי הנישום לאורך כל ההליך החל מהגשת הבקשה הראשונית לנציבות מס הכנסה, ניהול מו"מ מורכב מול הגוף המטפל – פקיד השומה, ועד לסיום התהליך ע"י חתימה על הסכם שומה כולל דיווח הכנסות לשנים הפתוחות ווידוי סופי כי הנישום מכוסה בדבר דיווח הכנסותיו לשנים אשר הצריכו גילוי מרצון.

במידה ואתם מעוניינים לבצע גילוי מרצון מומלץ לפנות בהקדם למשרדנו לקבלת ייעוץ וליווי בהליך זה, פניה כאמור עשויה להביא אתכם לחיסכון משמעותי בכסף ולחיסיון פלילי דבר משמעותי אשר מונע סיבוכים מיותרים ועגמת נפש. נציין כי הזדרזות בהליך זה הינה קריטית היות ונוהל זה, על כל מסלוליו, מסתיים ב-31 לדצמבר 2019, למעט המסלול האנונימי שמסתיים ב-31 לדצמבר 2018 וככל הנראה יהיה חלון ההזדמנות האחרון!

משרדינו עובד בשיתוף עם עו"ד יוצא רשות המסים ועם רו"ח אמריקאי.
לפגישת יעוץ ללא עלות ניתן לפנות לרו"ח אורנה רוזנזון אשר תסייע לכם בכל הנצרך תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה.

לפנייה אנונימית, לחצו כאן.
ניתן גם להשאיר פרטים כאן בתחתית העמוד ונחזור אליכם בהקדם
או לפנות למייל orna@rosensoncpa.co.il או לטלפון 054-4470045

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות -
מלאו כאן פרטים וצוות המשרד יצור עמכם קשר בהקדם:
דברו איתנו...
לנוחיותכם, מספר אפשרויות ליצור עמנו קשר:
נוכל להיפגש אצלנו!
ירושלים - הסדנא 4 ת.ד. 53240, מיקוד 9153102 נווה דניאל, גוש עציון 90909