לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

יחסי עובד-מעביד

28 בנובמבר 2017

לקוחות נכבדים,

הנדון: תמצית מידע מקצועי בדבר יחסי עובד מעביד

לקראת תום שנת המס 2017 וכחלק ממחויבותנו לסייע לכם להיערך נכונה, ערכנו עבורכם רשימת המלצות והנחיות,
המפרטת בין היתר, את חובת המעסיק והשינויים שחלו בתחום דיני העבודה ואת הפעולות והדיווחים הנדרשים לעשות.

1. הסכם עבודה אישי: ישנה חובה להעלות על הכתב הסכם עבודה לכל עובד.
א. פרטי חובה עיקריים שיש לכלול בהסכם ההעסקה – שם המעביד, מספר עוסק מורשה, שם העובד, פרטי העסקה כולל שעות וימי עבודה, זכויות העובד לחופש ומחלה ותקופת העסקה.

ב. דוגמא להסכם העסקה – לנוחיותכם, באתר האינטרנט של משרדינו מפורסם הסכם העסקה לחתימת עובד ומעביד שיש להחתים את העובד בתחילת עבודתו.
בנוסף קיימת באתר דוגמא לנוסח "הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה" המרכזת בתמציתיות את תנאי העסקת העובד.

ג. סעיף 14 לחוק – הינה תוספת אפשרית להסכם העבודה מול העובד.
במידה והסעיף כלול בהסכם העסקה אחוז ההפרשה לפיצויים עומד על 8.33%.
במידה ונחתם בהסכם העסקה, משמעות הסעיף:
בהתפטרות – סך ההפקדות לפיצויים שנצברו בפוליסה יועברו לבעלות העובד, והמעסיק לא יוכל להשאיר את יתרת הפיצויים בבעלותו.
בפיטורין – סך פיצויי הפיטורין הוא חישוב הכפלת שנות ותק העובד בשכר האחרון. עפ"י הסעיף, במצב של פיטורין אין חובה על המעסיק לשלם את פיצויי הפיטורין עפ"י החישוב לעיל אלא רק שחרור הכספים שנצברו בפוליסה.

2. מבנה תלוש השכר: החל מחודש פברואר 2009 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת השכר שמסדיר את מבנה תלוש השכר.
א. מרכיבי חובה עיקריים שחייבים להיכלל בתלוש השכר – פרטי עובד ופרטי העסקה מלאים לרבות היקף משרה, שעות עבודה, שכר, נסיעות, ניכויים מהשכר, פנסיה חובה, ניהול היעדרויות, סכום התשלום נטו ואופן העברת תשלום השכר.
ב. הטבות נוספות כגון – שווי שי לחג, רכב, טלפון נייד, ארוחות, מתנות וכד'.

אי לכך נבקשכם להקפיד לשלוח בכל חודש בנוסף לפרטי השכר את שעות העבודה, ימי העבודה, ניצול חופשה ומחלה לכל עובד.

3. פירוט עיקרי זכאויות העובד:
א. ימי מחלה – עובד זכאי ליום וחצי מחלה לכל חודש עבודה. ניתן לצבור לכל היותר 90 ימי מחלה.
זכאות צבירת ימי מחלה לעובדים שעתיים או יומיים היא ביחס להיקף המשרה ושעות העבודה.
ב. ימי חופשה – הזכאות לחופשה שנתית תלויה בותק העובד ובהיקף המשרה.
ג. דמי הבראה – הזכאות לדמי הבראה הינה לאחר השלמת שנת עבודה מלאה.
מכסת ימי ההבראה נקבעת לפי ותק העובד ומשולמת בהתאם לאחוז המשרה שלו.

דמי הבראה, מחלה, חופשה וחגים משולמים גם לעובדים שעתיים או יומיים.
רכיבי שכר אלה מתווספים לשכר הברוטו של העובד בחודש בו העובד זכאי לתוספת.

4. חובת שעון נוכחות: בהתאם לתיקון 24 לחוק הגנת השכר על המעביד להוכיח כי שילם לעובד שכר מלא בגין כל שעות העבודה אותן ביצע העובד.
בהתאם לס' 5 לחוק, גם כאשר המשכורת הינה גלובלית ישנה חובת הוכחה על המעסיק.
בהתאם לכך, ישנה חובה להתקין שעון נוכחות או טופס עליו יחתום העובד המאשר מידי יום את שעות העבודה.

5. סיום העסקה:
א. חובת שימוע – מעסיק המבקש לפטר עובד חלה עליו חובה לערוך שימוע לעובד לפני מתן הודעת הפיטורין.
ב. הודעה מוקדמת – במקרה של פיטורין או התפטרות, יש לתת הודעה מוקדמת בכתב.
יש להודיע 6 ימים מראש בגין 6 חודשי עבודה ראשונים והחל מהחודש השביעי תוספת של 2.5 ימי הודעה בגין כל חודש נוסף.
לאחר שנת עבודה מלאה יש להודיע 30 יום מראש.
ג. גמר חשבון לעובד בסיום העסקה – נוסף לשכר הרגיל, יש לשלם לעובד גם את פדיון ימי החופשה והבראה שנצברו ליום העזיבה.
ד. פיצויי פיטורין – ככלל, הזכאות הינה במקרה של פיטורי עובד לאחר 12 חודשי עבודה. התפטרות אינה מזכה בפיצויי פיטורין אלא במקרים מיוחדים.
בפיטורין תשלום פיצויים מלאים, ובהתפטרות – שחרור הפיצויים שנצברו בקופה.

אישור מעסיק על תקופת העסקה – חובה להעביר לעובד אישור העסקה תוך 14 יום מיום העבודה האחרון של העובד.
ניתן למצוא דוגמא לאישור על תקופת העסקה כאן.

לתשומת לבכם, חוזר זה הינו מרכז וכללי. אנו משוכנעים כי תמצאו עניין בהמלצות וההנחיות המצורפות,
וכתמיד עומדים לרשותכם במידה ונדרשות הבהרות רלוונטיות נוספות, במתן הסברים והדרכה ככל שיידרש.

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות -
מלאו כאן פרטים וצוות המשרד יצור עמכם קשר בהקדם:
דברו איתנו...
לנוחיותכם, מספר אפשרויות ליצור עמנו קשר:
נוכל להיפגש אצלנו!
ירושלים - הסדנא 4 ת.ד. 53240, מיקוד 9153102 נווה דניאל, גוש עציון 90909