לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

דיני עבודה

מידע בגין זכות העובד בבחירת גוף פנסיוני
קיצור שבוע העבודה בישראל ל-42 שעות
מצגת מקצועית של משרדנו בנושאי משכורות
תמצית מידע מקצועי בדבר יחסי עובד-מעביד
חוזר לקוחות עדכונים בדיני עבודה לשנת 2018
שינויים בתפעול הפנסיה החל מינואר 2017
תעריפי העלאת שכר המינימום מיום 1.12.2017
הסכם העסקה, חוזה עבודה אישי, להורדה והדפסה
דגשים למילוי טופס 101 לשנת המס 2018
נוסח מסמך הודעה לעובד בדבר תנאי עבודה
מסמך אישור על תקופת העסקה להורדה/הדפסה