לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

מס הכנסה

הוראות מקלות לניכוי במקור במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות
לקוחות נכבדים, הנדון: הכנסות משכ"ד למגורים כידוע שנת המס מגיעה לסיומה והגיע המועד לביצוע התחשבנות מול מס הכנסה עבור הכנסות משכ"ד
עדכונים, פעולות והערכות - סוף שנת המס 2018
מדריכים לצמצום השימוש במזומן
הנחיה למעסיק לחישוב פטור מוגדל על מענק פרישה
מידע בגין הוצאות בתי קפה ומסעדות.
מידע בגין הגבלת שימוש במזומן
מידע על אופן קיזוז הוצאות ימי גיבוש לעובדים.
פטור מניכוי מס במקור לעוסקים פטורים חדשים
פסילת ניהול ספר חשבונות בקובץ אקסל
חובת הגשת דו"ח שנתי לבעלי מחזור מכירות מניירות ערך
מידע על הכנסות משכר דירה למגורים בישראל
לבדיקת זכאותכם להחזר מס לחצו כאן
הוראות ניהול ספרים לעוסק פטור ולעוסק מורשה
הגדלת נקודות זיכוי להורים
הבהרה לגבי הוראת השעה לעניין חלוקת דיבידנד מוטב
גם בשנים 2018 - 2019 ניתן לבצע גילוי מרצון!
חוזר לקוחות שינויים ועדכונים במס לשנת 2018
עדכונים, פעולות והערכות - סוף שנת המס 2018