לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

מע"מ

לקוחות נכבדים,   הנדון: הצהרה שנתית למע"מ על מחזור עסקאות של עוסק פטור שנת המס 2019 הסתיימה וכמידי שנה חלה חובת דיווח
פטור ממע"מ בגין שירותים של עוסק פטור
הסכם פשרה לגבי חיוב מע"מ על תיירות יוצאת
הצהרת עוסק פטור 2016 - דיווח מחזור עוסק פטור