לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

ביטוח פנסיוני

עדכון בדבר שליחת מכתבים על הפקדה לפנסיה ותמצית הוראות החוק.
כללי משיכת כספי תגמולים בסכום חד פעמי - תגמולים לשכירים, לעצמאים ותקנות קופות הגמל
החל משנת 2017 כל עצמאי מחויב להפקיד לחיסכון פנסיוני עד גובה השכר הממוצע במשק