לכל שאלה וייעוץ חייגו: 02-9669500

חוזרים ללקוחות

עדכונים, פעולות והערכות - סוף שנת המס 2018
לקוחות יקרים שלום רב, כידוע אנחנו עומדים לקראת תום שנת המס ולפיכך, כמידי שנה נבצע בדיקת הערכת סוף שנה בגין הכנסותיכם
חוזר לקוחות שינויים ועדכונים במס לשנת 2018
עדכונים, פעולות והערכות - סוף שנת המס 2018
הצהרת עוסק פטור 2016 - דיווח מחזור עוסק פטור
חוזר לקוחות עדכונים בדיני עבודה לשנת 2018